Mediální slovník

Integrovaná komunikace

Vše, co společnost, výrobce, majitel značky dělá. Veškeré jeho aktivity by měly být v souladu a dávat potenciálním zákazníkům jednoznačné poselství.

Integrovaná komunikace zahrnuje opravdu vše: masmediální reklamu, nabídkové letáky, katalogy, direct mail, PR, komunikaci v místě prodeje, ochutnávky, i to, jak působí cena produktu, jeho balení, to, co si o něm lidé říkají, způsob, jakým se chová společnost ke svým zaměstnancům, chování mateřské společnosti, etický kodex, ekologické aspekty, celebrity, se kterými se společnost spojuje... aj.

To vše by mělo být vzájemně propojené, v souladu a konzistentní.

Kategorie