Mediální slovník

IoT (Internet of Things)

IoT (zkratka pro Internet of Things, česky Internet věcí) koncept sítě, která k internetu propojuje různá zařízení běžně považována za "hloupá". Tato zařízení jsou vybavena senzory, které mohou sbírat různá data a přenášet je přes internet. IoT zahrnuje zařízení jako jsou domácí spotřebiče (např. ledničky, pračky), klimatizační a bezpečnostní systémy, průmyslová zařízení a mnoho dalších.

Cílem IoT je propojit tato zařízení a umožnit jim vzájemnou komunikaci, což umožňuje využití shromážděných dat ke zlepšení efektivity, automatizaci a řízení různých procesů. Díky IoT lze monitorovat a ovládat v reálném čase věci jako stav přístrojů, spotřebu energie a vody, sledování dopravy a výrobních procesů atd.

Příklad:

Lednice, která sama sleduje stav zásob a chybějící online dokoupí.

Kategorie