Mediální slovník

Kognitivní psychologie

Kognitivní psychologie je obor psychologie, který zkoumá vnitřní procesy vnímání, paměti, zpracování informací, emocí a dalších podnětů, řešení problémů.

Související pojmy:
Neuroplanning