Mediální slovník

Kvalitativní výzkum

Kvalitativní výzkum se používá k porozumění akcí, významů a interpretací v jejich sociálním kontextu. Výzkumník přejímá perspektivu zkoumaných subjektů. Účastní se spíše menší počet respondentů. Např.: focus groups, ne(zúčastněné) pozorování, workshopy či biografický výzkum. Pomáhá vytvářet hypotézy.

Související pojem:
Kvantitativní výzkum

Kategorie