Mediální slovník

Kvantitativní výzkum

Kvantitativní výzkum je výzkum používající statistické metody k popisu společenských jevů. Redukuje realitu na měřitelné znaky, které jsou dále zpracovány a interpretovány. Zahrnuje velký počet respondentů (oproti kvalitativnímu výzkumu). Pomáhá testovat hypotézy. Odpovídá zejména na otázku: Kolik? (Např.: Kolik mužů ve věku 15–45 let se dívalo na televizní přenos fotbalového utkání?)

Související pojmy:

Kvalitativní výzkum

Kategorie