Mediální slovník

Layout

Rozvržení prvků (reklamy) na stránce.

Grafický náčrt tiskového reklamního prostředku: letáku, inzerátu, ale také časopisu nebo deníku. V takovém případě se layoutem rozumí poskládání jednotlivých grafických a textových prvků na tiskové straně (např. layout titulní strany Hospodářské noviny je zcela odlišný – velikostí fotografií, fontem písma, barevností atp. – od layoutu bulvárního deníku Blesk).

Související pojmy:

MagazínDeník

Kategorie