Mediální slovník

Leaflet

Reklamní leták.

Letáky mohou být rozdávány, roznášeny do poštovních schránek, mohou být umístěny na stojanu k volnému rozebrání nebo vloženy do tiskového titulu.

Související tituly:
Časopis, Deník, Layout