Mediální slovník

Logo

Symbol firmy nebo produktu sloužící pro jednoznačnou identifikaci.

Kategorie