Mediální slovník

Lookalike modelování

Lookalike modelování umožňuje zadavatelům reklamy najít a oslovit ty uživatele, kteří svým profilem odpovídají jejich stávajícím zákazníkům. Využívá se především v rámci nákupu online reklamy pomocí aukčních systémů, tzv. Programmatic buying.

Příklad:

Výrobce praček zahájí výprodej a chce podpořit prodeje přes internet. Na stránku, kde uživatelé potvrzují nákup pračky, proto umístí pixel, který umožní analyzovat chování těchto kupujících jinde na webu (zcela anonymně). Tato skupina je analyzována s cílem odhalit její online chování, které se následně vyhodnotí jako chování lidí s tendencí ke koupi pračky. Cílem je poté najít lidi, kteří se chovají stejným způsobem jako tito zákazníci, ale kteří dosud produkt nekoupili.

Lookalike modelování je možné využít i pro podporu dalších obchodních cílů: nábor fanoušků na Facebooku, získání registrací na webu nebo podporu povědomí o nabízeném produktu či službě.