Mediální slovník

Lpi - lines per inch

V rastru je výsledný obraz složen z malých tiskových bodů uspořádaných do řad (lines).

Vzdálenost těchto čar je stálá, konstantní a nazývá se frekvence rastru. Udává se v počtu čar na jeden palec (2,54 cm), tedy lines per inch nebo také v počtu čar na jeden cm, tedy lines per cm.

Převod rastrů
lpi   75  100  150  175  200
lcm  30   40    60    70   80

Související pojmy:
Autotypický rastr, CMYK, Frekvence rastru, Rastr, RGB, Stochastický rastr

Kategorie