Mediální slovník

Mediaplan

Mediální plán - označuje plán mediálního nasazení kampaně.

Časový rozvrh, v němž budou odvysílány televizní či rozhlasové spoty, otištěna inzerce a vyvěšena venkovní či online reklama, spolu s podrobným rozpisem jednotlivých médií a formátů, uvedením ukazatelů očekávaného reklamního zásahu, ceníkových cen, agenturních provizí, slev od médií a od agentury atd.

Související pojmy: Mediální plánováníMedia mix, Media Planner