Mediální slovník

Mediazastupitelství

Mediazastupitelství jsou společnosti, jejichž podnikání spočívá v nákupu a prodeji reklamního prostoru konkrétních médií (konkrétních televizních stanic, serverů, kin, rádií apod.). Mediální zastupitelé tak zastupují provozovatele médií při prodeji reklamního prostoru zadavatelům reklamy nebo mediálním agenturám.

Např. Mediazastupitelství Media Club je odpovědné za prodej reklamního prostoru na stanicích televizní skupiny Prima, Barrandov a také Óčko.