Mediální slovník

Metaverse (Metaverzum)

Imerzivní digitální svět, ve kterém se lidé pohybují prostřednictvím svých avatarů. Návštěvníci mohou zažít to, co by v normálním světě nebylo možné. Virtuální prostor pro metaverzum poskytují herní online platformy, např Animal Crossing, Decentraland, Discord, Fortnite, Topia nebo Roblox.

Díky obrovským možnostem interaktivity a zábavním prvkům přináší metaverzum značkám možnost snáze oslovovat mladší spotřebitele, navázat s nimi užší vztahy pomocí gamifikace a vytvářet pevnější komunity. Značky jej využívají ale i např. pro virtuální prohlídky procesu výroby, škol, dětských domovů nebo pro zprostředkování zážitku lidem se sníženou mobilitou.

Příklady kampaní:

Kategorie