Mediální slovník

MML-TGI

Market & Media & Lifestyle – TGI (Target Group Index)

MML-TGI je výzkum spotřebního  a mediálního chování a životního stylu populace. Svým rozsahem a významem se jedná o jeden ze základních stavebních kamenů všech komunikačních kampaní. Jedná se o kontinuální výzkum na 15 000 respondentech ročně, sběr dat probíhá kombinací metod face-to-face a samovyplňování dotazníku respondentem. Data jsou k dispozici každého čtvrt roku za předchozí (tzv. klouzavé) pololetí. Sleduje přes 300 hlavních kategorií spotřebitelských výrobků i služeb a 3 000 jednotlivých značek, věnuje se nákupu a spotřebě, má rozsáhlou část věnovanou médiím, způsobu života, názorům, hodnotovému žebříčku, psychologii atd...

MML-TGI je vysoce akceptovaným zdrojem údajů v oblasti cíleného marketingu, reklamy a plánování médií.

Výzkum je pod názvem Target Group Index licencován původním tvůrcem výzkumu, společností BMRB z Velké Británie, české výzkumné agentuře Median. Tato licence je udělena i do mnoha dalších států světa. Část otázek je tedy možno mezinárodně porovnávat. TGI Core představuje mezinárodně srovnatelnou součást MML.

Příklad: data MML – TGI DĚTI

Existuje i verze výzkumu MML, zaměřená na děti. Data v MML – TGI DĚTI jsou rozdělena do následujících kapitol a subkapitol:

 • Média

  • Rozhlas/Televize

   • kdy sleduje rádio/TV
   • míra ovlivňování výběru rozhlas. a televizní stanice
   • pravidelně sledované pořady v rádiu/TV
   • rádia
   • televize

  • Tisková média

   • čtrnáctideníky pro děti
   • jak získává časopisy
   • měsíčníky pro děti
   • ostatní časopisy

Související pojmy:

TV-MetrRadioprojektLAEMedia projekt

Kategorie