Mediální slovník

MMO

Media Market Overview (MMO) – přehled základních údajů o konkrétních mediatypech a jejich trhu.