Mediální slovník

Nadlinková komunikace (ATL)

Historické označení. Tzv. nadlinková komunikace (ang. above the line alias ATL) je forma marketingové komunikace využívající masmédia (televizi, rádio, internet, tisk, outdoor).

V dnešní době se hranice stírá, rozdíly mezi nadlinkovými (masovými) a podlinkovými aktivitami se postupně ztrácí.

Související pojmy:

Podlinková komunikace