Mediální slovník

Nativní reklama

Jedná se o druh placené online reklamy, která připomíná redakční text a formou i funkcí zapadá do obsahu webové stránky, kde je umístěna. Jejím primárním cílem je zaujmout zákazníka přirozeně a nerušit ho přemírou reklamních sdělení. Vychází z toho, že zákazníci (čtenáři) jsou dnes zahlceni tisíci reklamních sdělení denně a mají tendenci reklamní sdělení ignorovat (tzv. reklamní slepota). Nativní reklama nabízí především zajímavý obsah, díky čemuž působí pro čtenáře nerušivě, informace se jim lépe zpracovávají a obsah snáze vnímají jako přidanou hodnotu. Inzerentům přidává na věrohodnosti, umožňuje storytelling a při kvalitním zpracování lze dosáhnout velmi dobrých výsledků. Využívá se zejména pro budování povědomí o značce či produktu a zvažování, nikoli pro hard-sell kampaně.

Vzhledem k tomu, že autory článků jsou zadavatelé, nikoliv redakce, musí být text označen jako placený.

 

 

Kategorie