Mediální slovník

Nativní reklama

Jde o online inzertní formát, který připomíná redakční text, ale je vytvořen zadavatelem a není určen pro okamžitý efekt. Zadavatelé tento formát využívají spíše pro univerzální podporu značky.

Na internetovém serveru se nativní reklama objevuje v podobě článků, jejichž obsah má odrážet zaměření serveru. Vzhledem k tomu, že autory článků jsou zadavatelé, nikoliv redakce, musí být text označen jako placený. Provozovatelé serverů tuto formu reklamy nabízejí především proto, aby rozšířili počet svých příjmových kanálů.