Mediální slovník

Nekalá soutěž v reklamě

Nekalou soutěž v reklamě a marketingu lze rozdělit do následujících kategorií:

Klamavá reklama

Klamavá reklama vyvolává ve spotřebiteli mylnou představu o nějaké skutečnosti, která zvýhodní některého ze soutěžitelů (výrobců, dodavatelů...). Způsobů, jak toho lze dosáhnout, je nepřeberné množství. Klamavá reklama může být i pravdivá (např. auto se spotřebou 3,5 l benzínu /100 km odpovídá testu, avšak chybí údaj, že jí bylo dosaženo při konstantní rychlosti 90 km/h), klamavou reklamou může být i velikost obalu výrobku, která je nepřiměřená množství výrobku, které obal obsahuje. Naopak klamavou reklamou není obvyklé reklamní přehánění (nejlepší, miliony spokojených zákazníků apod.).

Klamavé označení zboží a služeb

Je jím každé označení (nejen na výrobku, ale i na letácích, billboardech, v katalozích apod.), které vyvolává představu o zvláštních vlastnostech výrobku, např. o zemi původu (maďarská trikolóra na suchém salámu s názvem Pravý uherský salám, ale původem z ČR), o oblasti (Pravé olomoucké tvarůžky, ale z Humpolce), o výrobci (Adidos, Reebor), o zvláštní jakosti (označení obalu medailemi ze soutěží, které ale výrobek nezískal) atd.

Vyvolání nebezpečí záměny

Brání užití názvu či jména jiného výrobce na svých výrobcích (např. nápis developed by Kodak na fotofilmu od čínského výrobce), chrání podnikové značky a příznačné materiály (Goratex) a chrání výrobce před tvarovými a jinými napodobeninami jeho výrobků (prodej limonády v lahvích à la Coca-Cola).

Parazitování na pověsti

Na rozdíl od klamavého označení zde nelze zmást spotřebitele, neboť byl klamavě označen výrobek naprosto odlišného určení (např. chléb Siemens).

Zlehčování

Publikace nepravdivých údajů nebo stanovisek, které mohou jiného soutěžitele poškodit, či uvádění i pravdivých údajů, které však mohou jiného soutěžitele poškodit (naše nemrznoucí směs mrzne při teplotě –40 °C, kdežto směs výrobce B již při –30 °C. Toto konstatování by v Norsku bylo přípustné, ne však v jižní Itálii).

Srovnávací reklama

Reklama, která výslovně nebo nepřímo srovnává vlastní zboží nebo služby a obdobné produkty jiných soutěžitelů (např. nákup stejných výrobků v různých supermarketech a rozdílná cena tohoto nákupu). Obecně je zakázána, po splnění určitých podmínek je od roku 2001 přípustná.

Ohrožování zdraví a životního prostředí

V této skutkové podstatě soutěžitel úmyslně využívá zastaralé, ale levnější technologické postupy, které však ve větší míře ohrožují životní prostředí nebo lidské zdraví oproti modernějším postupům.

Stížnosti na nekalou soutěž v reklamě řeší Rada pro reklamu.

Zdroj: FinExpert.cz

Kategorie