Mediální slovník

Net Reach – čistý zásah

Procento cílové skupiny zásáhnuté během kampaně alespoň jednou.

Příklad: Net Reach 86 % znamená, že 86 % dotyčné cílové skupiny vidělo z celé kampaně alespoň jeden TV spot.