Mediální slovník

NetMonitor

NetMonitor je velmi rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti internetu v České republice a sociodemografickém profilu návštěvníků v České republice. Zadavatelem projektu je SPIR (Sdružení pro internetovou reklamu). Realizátorem projektu je společnost Gemius ve spolupráci se společností Mediaresearch. NetMonitor v sobě spojuje (a propojuje) dva výzkumné projekty, a to měření návštěvnosti a výzkum sociodemografie návštěvníků.

Měření návštěvnosti

Je prováděno na straně měřeného serveru (site-centric). Měření shromažďuje informace o všech návštěvnících serveru. Technologie site-centric využívá systém gemiusTraffic, který je současně používán jako jednotná platforma měření v mnoha zemích střední a východní Evropy. Systém funguje pomocí javascriptových kódů vložených do měřených stránek. To umožňuje získat nejen rozsáhlý soubor dat o návštěvnosti, ale například i údaje zahrnující technické parametry prohlížečů a počítačů návštěvníků. Technologie rovněž umožňuje řešit mnoho metodických a technologických problémů (minimalizuje započítávání provozu způsobeného indexovacími roboty vyhledávačů a jinými automatickými stroji, eliminuje vliv dočasného ukládání stránek do vyrovnávacích pamětí (cache, proxy) apod.)

Výzkum sociodemografie návštěvníků

Je panelové měření realizované na základě pop-up dotazníků emitovaných na straně měřeného serveru (site-centric) – takové měření nazýváme Pop-Up Panel. Od 1. 7. 2005 je do projektu přidána možnost měření aktivity uživatelů na straně internetového prohlížeče (user-centric) – takové měření nazýváme NetMonitorPanel – a je možné reportovat tzv. sloučená data (propojení Pop-Up Panelu a NetMonitorPanelu). Výzkum poskytuje informace o sociodemografii návštěvníků internetu na základě vzorku návštěvníků (panel).
Technologie user-centric využívá lokální aplikace NetSoftware, která je nainstalována na počítačích jednotlivých členů NetMonitorPanelu. Aplikace NetSoftware je používána jako jednotná platforma měření v Polsku. NetSoftware je plug-in do prohlížečů Internet Explorer a Mozilla Firefox sloužící k zaznamenávání aktivity v těchto prohlížečích. Plug-in je založený na technologii BHO (knihovna úzce svázaná s Internet Explorerem), resp. je tento plug-in založen na obdobě této technologie pro prohlížeč Mozilla Firefox.

Oficiální stránky NetMonitor.cz

Související pojmy:
Slovník internetové reklamyÚvod do internetového trhuVýkonnostní marketingSearch Engine Marketing

Kategorie