Mediální slovník

Non-linear Broadcast

Nelineární vysílání. Znamená opak klasického TV nebo rozhlasové vysílání. V případě nelineárního vysílání si diváci sami vybírají z nabídky, co budou sledovat a kdy to budou sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, video-on-demand, TiVo apod.

Opakem je Linear Broadcast.

Související pojmy:

Linear broadcast, Podcasting, RSS - Really Simple Syndication, VOD - Video on Demand

Kategorie