Mediální slovník

OTS - Opportunity to See

Udává, kolikrát měl příslušník cílové skupiny zasažený kampaní průměrně možnost zhlédnout reklamní sdělení - během kampaně nebo určitého období.

Důležitá jsou slova "měl možnost". OTS tedy vypovídá o teoretické možnosti reklamu vidět. Neříká nám nic o tom, zda divák reklamu zaznamenal - byl jen vystaven zásahu. Kolikrát, to nám říká právě OTS.

Vypočítá se jako podíl TRP a Net Reache v konkrétní cílové skupině. 
OTS = TRPs/Net reach

Související pojmy:
Net ReachRatingFrekvenceEfektivní frekvenceAfinitaGRP - Gross Rating PointTRP - Target Rating PointOTH