Mediální slovník

Outdoor

Forma komerční komunikace umísťovaná na venkovní nosiče (billboardy, bigboardy, megaboardy, CLV atp.). Patří do tradičních médií, využívaných v media mixu. Někdy též označovaná jako OOH (out-of-home). V širším pojetí se do outdoorové komunikace dlouho zahrnovala i komunikace uvnitř budov (indoor).

Související pojmy: OOH, Úvod do internetového trhu, Indoor

Kategorie