Mediální slovník

P2P (Peer-to-Peer)

Pojem původně z IT prostředí, označující doslova rovný s rovným. Jedná se o typ počítačových sítí, kdy spolu jednotliví klienti komunikují přímo, tedy nikoliv prostřednictvím serveru. Hlavní výhodou je, že s každým dalším klientem se navyšuje přenosová kapacita, zatímco v případě zapojení serveru se klienti musí o kapacitu dělit.

V přeneseném významu označuje služby, například finanční, kde lidé půjčují lidem. V Česku lze za příklad uvést službu Zonky.