Mediální slovník

Packaging

Využití obalu výrobku ke komunikaci marketingového sdělení.

Kategorie