Mediální slovník

Paletový design

Paletový design je forma sekundárního vystavení, tedy zviditelnění produktu v místě, které je v rámci prodejny klíčové a z hlediska pohybu zákazníků frekventované.