Mediální slovník

Plochoskóre

Metrika online marketingu zavedená společností Seznam.cz pro vyhodnocení kvality bannerových ploch na webu. Při výpočtu se v potaz bere vizibilita banneru, průměrná délka vizibility, podíl obrazovky, který banner zabírá, a průměrná délka vystavení brandu.

Výsledné Plochoskóre si může každý klient vypočítat individuálně sečtením všech zmíněných metrik, kterým může dle svého uvážení přiložit různou váhu.

Metriky, které se podílejí na výpočtu Plochoskóre:

Vizibilita

Vizibilita = „možnost být vidět“.

Banner je vizibilní, pokud splní předem definovaná pravidla pro vizibilitu.

Podle běžně využívaného standardu mezinárodní organizace IAB (Interactive Advertising Bureau)  jsou pravidla pro vizibilitu následující:

Inzerce musí být zobrazena na aktivní záložce prohlížeče a zároveň splnit níže uvedené podmínky viditelnosti podle formátu:

• Banner – nepřerušený čas 1 sekunda, 50 % pixelů banneru a více

• Velký banner (242 500 pixelů a více) – 1 sekunda a 30 % pixelů a více

• Video – 2 nepřerušené sekundy a 50 % pixelů a více

Průměrná vizibilita

Podíl impresí, které splnily podmínku vizibility, ze všech impresí, u nichž byla vizibilita měřena.

Průměrná vizibilita = vizibilní imprese / změřitelné imprese.

Průměrná délka vizibility

Udává průměrný čas, po který imprese splnily podmínky vizibility.

Podíl obrazovky

Procentuálně vyjádřený podíl, který zabírá banner na obrazovce.
Podíl obrazovky = (velikost banneru v pixelech / velikost obrazovky v pixelech) * 100

Průměrná délka vystavení brandu

Metrika online marketingu, využívaná společností Adform pod názvem Average Brand Exposure Duration. Vypočítá se vynásobením vizibility banneru podílem obrazovky, který banner zabíral.

Příklad: Banner byl vizibilní a zabíral 5 % obrazovky po dobu pěti sekund. Uživatel scrolloval po stránce dolů. Nově byl banner vizibilní a zabíral 3 % obrazovky po dobu deseti sekund. Délka vystavení brandu = (5 % x 5 sekund) + (3 % x 10 sekund) = (0,05 x 5) + (0,03 x 10) = 0,25 + 0,3 = 0,55 sekund

Kategorie