Mediální slovník

Podlahová grafika

Samolepící fólie umístěná na strategických místech prodejny, nejčastěji před regálem s inzerovaným produktem, v uličce vedoucí k regálu nebo sloužící jako navigace u vchodu do prodejny.

Cílem je upozornit na inzerovaný produkt a přivést zákazníka k regálu. Materiály použité pro podlahovou grafiku musí mít dle přededpsaných normem protiskluzovou certifikaci a certifikát nehořlavosti.