Mediální slovník

Postbuy

Post buy, post buy report.

Dokument - vyhodnocení mediálního plánu po jeho realizaci. Srovnání plánovaných a reálně dosažených parametrů kampaně. Evaluace úspěšnosti kampaně.