Mediální slovník

PPA - Pay per Action

Pojem z internetového výkonnostního marketingu. Jeden z modelů platby za reklamu na internetu. Zadavatel za reklamu při tomto modelu platí až ve chvíli, kdy uživatel internetu provede na stránkách (webu) zadavatele stanovenou akci. PPA platební model se často využívá ve výkonnostním marketingu.

Kategorie