Mediální slovník

PR - Public Relations

PR je soubor nástrojů sloužících ke komunikaci firmy s médii a dalšími cílovými skupinami (municipalitami, státními orgány, zákonodárci, akcionáři atd.).

PR lze obecně definovat jako komunikaci zajišťující dobré vztahy s externími (někdy i interními) partnery firmy. Firmy většinou využívají pro potřeby PR specializovaných agentur – PR agentur.

Kategorie