Mediální slovník

Propaganda

Propaganda je rozšiřování názorů a informací za účelem vyvolání nebo zesílení určitých postojů nebo jednání. Propaganda je často doprovázena zkreslováním faktů. Propaganda se mnohdy odkazuje na nějaký vyšší účel, využívá lidských vášní, strachu i nenávisti.

Z pohledu marketingové branže se propaganda dá vyložit jako ideologicko-politický marketing s cílem ovlivňování cílové skupiny, má dlouhodobý charakter, je ofenzivní, koncepční a systematická. Spadá do něj komplex komunikačních strategií. Propaganda může být ideologická, vojenská, hospodářská, bílá (relativně etická), nebo černá.

Kategorie