Mediální slovník

Rastr

Technologie tisku, kdy je výsledný obraz složený z malých tiskových bodů uspořádaných do řad (lines).

Různé intenzity barev se dosahuje buď tím, že tiskové body jsou k sobě blíž (tmavší barva) a dál (světlejší), nebo tím, že tiskové body mají od sebe různou vzdálenost, ale jsou buď větší (tmavší barva), nebo menší (světlejší odsín).

Pokud je sytost barvy řízena vzdáleností jednotlivých bodů, mluvíme o stochastickém rastru, pokud je intenzita barvy řízena velikostí tiskových bodů, mluvíme o autotypickém rastru.

Čáry tiskových bodů jsou od sebe vzdáleny stejnoměrně, vzdálenost mezi čarami se nazývá frekvence rastru (LPI - lines per inch nebo LCM - lines per cm).

Čáry základních barev, kterými je inzerát vytištěn jsou vůči sobě pootočeny, mluvíme o úhlech točení rastru.

Související pojmy:
Autotypický rastr, CMYK, Frekvence rastru, Lcm - lines per cm, Lpi - lines per inch, Rastr, RGB, Stochastický rastr
Točení rastrů

Kategorie