Mediální slovník

Recall

Anglicky vzpomenout, vzpomínat, paměť, připomínka.

Recall, Ad Recall (vybavení si reklamy) viz Ad Awareness. Zpravidla se zjišťuje výzkumy, tazatel se ptá respondenta, zda si vybavuje určitou reklamu.

Kategorie