Mediální slovník

Reklamní spot

Nejčastější způsob prezentace reklamního sdělení v audiovizuálních médiích. Většinou formou televizního nebo rádiového spotu. Obvyklá délka spotu v českých televizích je 20 nebo 30 sekund.

Kategorie