Mediální slovník

Respondent

Účastník výzkumu (marketingového, sociologického atd.), jehož technika je postavena na dotazování (např. interview, dotazníkové šetření, anketa) a respondent odpovídá na kladené otázky.

Související pojmy:
Face to FaceTazatelRekrutace

Kategorie