Mediální slovník

Response

Obecně odezva na komunikaci značky. Může se jednat o odezvu vyjádřenou názory cílové skupiny, změnou jejích postojů, názorů, přesvědčení, hodnot, nárůstem povědomí o značce, nárůstem počtu lidí, kteří zamýšlejí provést nákup značky, nárůstem prodejů atp.