Mediální slovník

Road blocking

Způsob nasazování TV reklamy, kdy agentura nasazuje TV spoty ve stejný čas tak, aby byli zasaženi všichni TV diváci, kteří mají právě zapnutý přijímač. Znamená to, že i když divák v určitý čas přepne TV vysílání na jiný kanál, nevyhne se zásahu danou TV reklamou.

Příklad:

Značka Pompela nasadí své TV spoty dne 12. 6. na českých TV stanicích takto:

ČT1: 18:57:45

Nova: 18:56:21

Prima: 18:59:01

Výsledek: alespoň jednou zhlédne TV spot Pompely (např. kromě těch, kteří v 18:59:00 přepnou z Primy na jiný kanál).

Kategorie