Mediální slovník

RTB - Real Time Bidding

RTB – Real Time Bidding je způsob nákupu online reklamy, který probíhá v online aukci  v „reálném čase“ – draží se každá imprese banneru. V poslední době se tato zkratka používá pro označení nákupu online reklamy prostřednictvím DSP (Demand Side Platforms) – případně, z opačné strany, prodej reklamy online publisherů pomocí SSP (Supply Side Platforms).

Podrobnější informace zde.

Související pojmy:

PROGRAMMATIC BUYING

DMP

RTB

RTA

 

Kategorie