Mediální slovník

RTB – Reasons To Believe

Jedna z nejdůležitějších složek značky. Značka vytváří v myslích spotřebitelů nějaký obraz, positioning. RTB jsou pak důvody, proč by spotřebitel měl tomuto obrazu věřit.

Například: Značka piva založená na kvalitě a chuti se bude chlubit označením Pivo roku a medailemi z výstav, aby spotřebitelé uvěřili, že nápoj je skutečně kvalitní.

Čisticí prostředek se bude tvářit jako specialista na připálené povrchy, pak bude patrně předvádět, jak si s nimi poradí.

Finanční produkty a služby budou uvádět úrokové míry, úspěchy z minulých let.

Kategorie