Mediální slovník

S-commerce

S-commerce neboli Social Commerce, česky sociální nakupování, je výraz odvozený od pojmu e-commerce a je jeho podmnožinou. Jedná se o využití sociálních sítí v procesu nákupu na internetu.