Mediální slovník

Scent marketing

Přístup, který k běžně využívaným smyslům v marketingu, kterými jsou zrak a sluch, přidává další - čich. Tato forma marketingu je založena na výzkumu, který dokazuje, že zvýšení interakce spotřebitele s produktem zapojením více smyslů mu pomáhá lépe uchovávat informace. Nejde však pouze o zaplnění prostoru příjemnou vůní, ale o použití té správné esence v pravý okamžik a na pravém místě.