Mediální slovník

SEO – Search Engine Optimalizace

SEO – Search Engine Optimalizace (součást Search Marketingu) spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání (SERP – Search Engine Result Page) na tzv. vyhledávačích. Výsledkem optimalizace je, že zadá-li někdo do vyhledávače určité klíčové slovo (spojené s Vaší webovou stránkou/produktem), zobrazí se Vaše stránky na prvních pozicích v přirozených (neplacených) výsledcích hledání.

Optimalizaci lze rozdělit na dvě fáze:

Onpage SEO: On-page faktory jsou např. ty, aby stránky byly čitelné pro vyhledávače (čitelný zdrojový kód), obsahovaly dobře zvolený text (slova), měla správně vyplněna metadata, aby stránky měly dobře zvolenou strukturu, interní prolinkování a spousty dalších parametrů.

Offpage SEO: Mezi hlavní offpage faktory patří to, kolik (a jaké!) weby na Vaše stránky odkazují. Čím více webů na Vás odkazuje, tím (obecně) lépe, ale množství není vše a záleží i na tom, jak kvalitní dané weby jsou (z hlediska vyhledávačů neboli jaký mají ranking). Záleží i na tom, jaké je téma těchto webů. Offpage SEO lze dělat několika způsoby. Mezi základní patří vytvoření natolik zajímavého (kontroverzního, šokujícího, užitečného) obsahu, že na Vás budou lidé z internetu odkazovat sami. Na to ale nejde vždy spolehnout, a proto je stále nutnější této činnosti pomoci. To lze dělat nesčetným množstvím způsobů, důležité je však dodržovat jistá pravidla, aby jste nepoužívali praktiky, které vyhledávače považují za nekalé a jejichž následky jsou pak jiné, než si představujete. V poslední době začaly vyhledávače (konkrétně Google) silně zakročovat proti tzv. link-farmám, tedy „umělým“ webům stvořených pro posílání spousty odkazů na vybrané cílové weby.

Jelikož se oblast SEO neustále vyvíjí, lze očekávat, že řazení výsledků budou čím dál více ovlivňovat i sociální sítě (Facebook, Twitter).

Související pojmy:

Slovník internetové reklamyÚvod do internetového trhuVýkonnostní marketingSearch Engine Marketing

Kategorie