Mediální slovník

SKU - Stock Keeping Unit

1. Jedinečný kód typicky používaný obchody a obchodníky, který popisuje a označuje produkt. Obvykle se jedná o řetězec písmen a čísel, které mají určitý význam. Například RV3K690 může označovat Ruční Vidle Tříhroté, Kované o váze 690 gramů.

2. V přeneseném významu označení pro balení, ve kterém se produkt prodává. Popisuje hovorově počet variant, které na regálu vidíte (čtvrtinka a osminka másla jsou tedy dvě SKU). Čím víc SKU nabízím, tím víc zaberu místa na regálu. Může ale také označovat počet prodaných kusů bez ohledu na velikost (to když prodám 7.356 SKU šamponu bez rozlišení, zda se jednalo o 250 ml nebo 400 ml balení).

Související pojmy:
POS / POP
Merchandising

Kategorie