Mediální slovník

SOV - Share of Voice

Podíl ratingů, GRPs konkrétního inzerenta, značky nebo média na celkovém objemu ratingů, GRPs trhu nebo kateogrie.

Související pojmy: SOS - Share of Spend, SOM - Share of Market