Mediální slovník

Storyboard

Storyboard je vizuální materiál, který (v reklamě) vzniká při procesu tvorby TV spotu. Jedná se o sadu rámečků s obrázky, doplněné texty, která připomíná komiksy.

Obrázky mohou být hrubé skici, barevné, ale i fotografie. Storyboard je nástrojem, který pomáhá popsat vizuálně složitou scénu a způsob, jakým scéna pracuje, zobrazuje základní sekvenci spotu.

Při přípravě TV spotu reklamní agentura vytvoří několik konceptů, které se následně zpracují do formy storyboardů a prezentují se klientovi agentury – zadavateli reklamy. Konkrétnější představu dává klientovi i animatic, složený z kreseb storyboardu, uspořádaných do podoby spotu i s hudebním podkresem.

Související pojmy:

AnimaticFocus group(s)Off-line, oflajnOn-line, onlajn

Kategorie