Mediální slovník

Success fee

Success Fee je odměna (agentuře) splatná za podmínky dosažení určitých měřitelných cílů.

Kategorie