Mediální slovník

Target Audience Profile

Profil cílové skupiny, zpravidla popis demografických charakteristik: věk, pohlaví, vzdělání, velikost místa bydliště (VMB), region, stát, socioekonomická klasifikace ABCDE atd. Vše, co popisuje cílovou skupinu, poskytuje informace o složení cílové skupiny.

Související pojmy:

ABCDE klasifikace

Cílová skupina

Demografie