Mediální slovník

Timing

Timing znamená načasování, resp. časové rozložení (např. kampaně). Může znamenat i volbu správného okamžiku.