Mediální slovník

Točení rastrů

Čáry rastru (lines) základních barev tiskových bodů, kterými je inzerát tvořen, jsou vůči sobě pootočeny, mluvíme o úhlech točení rastru.

Standardní točení pro ofset
C
yan (azurová) 15
Magenta (purpurová) 75
Yellow (žlutá) 0
Black (černá) 45

Rastry po krocích 90 stupňů jsou totožné, tzn. např. C15=C105=C195

Související pojmy:
Autotypický rastr, CMYK, Frekvence rastru, Lcm - lines per cm, Lpi - lines per inch, Rastr, RGB, Stochastický rastr

Kategorie